De leden van de Bewonerscommissie
Secretaris / Penningmeester:
Ria Mostafa
  Lid:
    Tonia Stolk           
  Lid:
   Cor Bosgieter